ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Αρχική / Η Εταιρεία

Η ΙΟΝΙΑΝ WIFI αποτελεί μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και των δικτύων.

Η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας σε συνδυασμό με το απόλυτα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και το σύγχρονο εξοπλισμό, μας δίνουν τη δυνατότητα να επενδύουμε συνεχώς σε state-of-the-art προϊόντα και τεχνολογίες, στο χώρο δραστηριοποίησής μας.

Η παραπάνω δυναμική, καθιστά την ΙΟΝΙΑΝ WIFI ικανή να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες αποσκοπώντας πάντα στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Πιστεύουμε στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας. Προσπαθούμε να υπερκαλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να τους υποστηρίζουμε στην επίτευξη των στόχων τους, με την προσφορά εξειδικευμένων και αποδοτικών λύσεων.

Η ΙΟΝΙΑΝ WIFI επενδύει συνεχώς στην έρευνα νέων τεχνολογιών και εφαρμογών και επιζητά την ΠΡΩΤΙΑ σε όλους τους τομείς.

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας:

  • Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Η αντιπροσώπευση και η εμπορία εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων επιταχύνει την ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς, περιορίζει το κόστος, αυξάνει τις πωλήσεις και την ικανοποίηση των πελατών μας και τελικά συντελεί στη διάκριση της εταιρίας.

H IONIAN WIFI προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτης της με:

  • Προϊόντα και υπηρεσίες τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων (WiFi HOTSPOTS) για εμπορική ή μη εκμετάλλευση.
  • Προϊόντα και υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών υποδομών για οικίες και επιχειρήσεις.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της (οικίες και επιχειρήσεις) για το πώς μπορούν με το μικρότερο κόστος να αποκτήσουν αξιόπιστη Ευρυζωνική πρόσβαση καθώς και το πώς θα μπορέσουν να την αξιοποιήσουν επιχειρηματικά ώστε να κάνουν γρήγορα απόσβεση της επένδυσής τους.
  • Παροχή γρήγορου Internet, με ταχύτητες που φτάνουν μέχρι και 30Mbps ανά σύνδεση, χωρίς γεωγραφικά όρια και περιορισμούς.
  • Την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα ευρυζωνικά δίκτυα.
  • Τη συνεχή τεχνική υποστήριξη, πριν και μετά την πώληση.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Για πωλήσεις/νέες εγκαταστάσεις επικοινωνήστε είτε με την εταιρεία Avakas Media που είναι Premier Partner του Ionian Wifi, είτε με την εταιρεία ΣΤΑΜΠΑ που είναι Technical Partner του Ionian Wifi.

Για την Avakas Media:
Τηλ: +30 26950 22221
Κιν: +30 69480 81788
Για την ΣΤΑΜΠΑ:
Τηλ: +30 26950 24302
Κιν: +30 69775 06256

E-mail

[email protected]

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Καθημερινά: 09:00 - 17:00 (εκτός εορτών & αργιών).

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Για άμεση τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε είτε με την εταιρεία Avakas Media που είναι Premier Partner του Ionian Wifi, είτε με την εταιρεία ΣΤΑΜΠΑ που είναι Technical Partner του Ionian Wifi.

Για την Avakas Media:
Τηλ: +30 26950 22221
Κιν: +30 69480 81788
Για την ΣΤΑΜΠΑ:
Τηλ: +30 26950 24302
Κιν: +30 69775 06256

E-mail

[email protected]

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Καθημερινά: 09:00 - 17:00 (εκτός εορτών & αργιών).